NEWS & ACTIVITIES

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ ทปอ. รวมพลังจิตอาสา นำการศึกษาพัฒนาสู่ชุมชน

วิทยาลัยการทัพบก เข้าศึกษาดูงาน อีเลิร์นนิ่ง และระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ม.ศรีปทุม

เสริมความรู้สู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ!! ปัจฉิมนิเทศฯ นศ.คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม "บุคลิกภาพเสริมภาพลักษณ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจ"

“ม.ศรีปทุม คว้ากว่า 500 รางวัล”ระดับชาติ นานาชาติ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ เชิดชูเกียรติ สุดยอดนักศึกษาเก่งและดี

TEA จับมือ ม.ศรีปทุม มุ่งพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน และสนับสนุนงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เสริมความรู้!! เทคนิคการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย และ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จากตัวจริงในวงการอาชีพนั้นๆ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา SPU ทุกคณะ ทุกสาขา ได้เรียนรู้และได้ประโยชน์จากการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

The Professional

The Professional

เรียนรู้กับตัวจริง กับวิทยากรชั้นนำ
Workshop

Workshop

สนุกทุกการเรียนรู้กับกิจกรรม Workshop มากมาย
สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

ทดลองทำงานจริง ในองค์กรจริง กับสหกิจศึกษา
TurnPro

TurnPro

ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ และลงมือทำด้วยตัวเอง

CAMPUS LIFE

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวไหนๆก็ถูกใจ Dek-SPU

SHOW CASE

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

น้องลิลลี่ ชวลัน เด็กบริหารธุรกิจ เจ้าของกาแฟเพื่อสุขภาพ ORGANO

กิจกรรมก็สำคัญ... ไม่แพ้ความรู้ในห้องเรียน จ้าบ - กมลพร นิเทศ ศรีปทุม

ดูทั้งหมด

ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU CHANNEL

spu channel

SPU ติส เนิร์ด เซอร์ เนี้ยบ

ดูทั้งหมด