กำหนดการ

กำหนดการ

กำหนดการ

พิธีกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์   ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เชิญชวนร่วมงาน พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก 101 ปี  ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2560  วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม2560 ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

09.09 น.           ร่วมใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป (บริเวณด้านหน้า อาคาร 40 ปี ศรีปทุม)

10.00น.            พิธีสวดพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (ชั้น 1 โซน C)

10.45น.            พิธีกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560 (ชั้น 1 โซน A)

-       ชมนิทรรศการ ภาพวาด ร้อยเรียงเรื่องเล่า ดร.สุข  พุคยาภรณ์

-       ชมวิดีทัศน์ ดร.สุข  พุคยาภรณ์

-       พิธีกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์

-       พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข  พุคยาภรณ์

-       พิธีรับมอบเงินบริจาค

-       ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

เสร็จพิธีฯ

 

หมายเหตุ การแต่งกาย สวมชุดสูทหรือชุดสากลนิยม