โลโก้มหาวิทยาลัยศรีปทุม


logo

ดาวน์โหลด Illustrator file .ai 

logo

ดาวน์โหลดรูปภาพ file .jpeg 

logo2

ดาวน์โหลดรูปภาพ file .jpeg 

logo3

ดาวน์โหลดรูปภาพ file .jpeg 

logo4

ดาวน์โหลดรูปภาพ file .jpeg 

logo5

ดาวน์โหลดรูปภาพ file .jpeg 

 logo6

ดาวน์โหลดรูปภาพ file .jpeg 

logo7

ดาวน์โหลดรูปภาพ file .jpeg 

logo8
ดาวน์โหลดรูปภาพ file .jpeg 

logo9

ดาวน์โหลดรูปภาพ file .jpeg 

logo10
ดาวน์โหลดรูปภาพ file .jpeg 

 

รูปแบบการนำไปใช้งาน

ture01

 

ture02

 

ture03

 

ture04