ลพบุรี

โรงเรียนกศน.ตำบลกกโก
โรงเรียนกศน.ตำบลกุดตาเพชร
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะรัง
โรงเรียนกศน.ตำบลแก่งผักกูด
โรงเรียนกศน.ตำบลโก่งธนู
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพระงาม
โรงเรียนกศน.ตำบลเขารวก
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาสมอคอน
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาสามยอด
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาแหลม
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองเกตุ
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกกะเทียม
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกเจริญ
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกตูม
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกลำพาน
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสลุง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสลุด
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสำโรง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกแสมสาร
โรงเรียนกศน.ตำบลงิ้วราย
โรงเรียนกศน.ตำบลช่องสาริกา
โรงเรียนกศน.ตำบลชอนน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลชอนม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลชอนสมบูรณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลชอนสารเดช
โรงเรียนกศน.ตำบลชัยนารายณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลชัยบาดาล
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงงา
โรงเรียนกศน.ตำบลซับจำปา
โรงเรียนกศน.ตำบลซับตะเคียน
โรงเรียนกศน.ตำบลซับสมบูรณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลดงดินแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลดงพลับ
โรงเรียนกศน.ตำบลดงมะรุม
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนดึง
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลดีลัง
โรงเรียนกศน.ตำบลตะลุง
โรงเรียนกศน.ตำบลถนนใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลถลุงเหล็ก
โรงเรียนกศน.ตำบลทะเลชุบศร
โรงเรียนกศน.ตำบลทะเลวังวัด
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าแค
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าดินดำ
โรงเรียนกศน.ตำบลท่ามะนาว
โรงเรียนกศน.ตำบลท้ายตลาด
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าวุ้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าศาลา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งท่าช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลเทศบาลเมืองบ้านหมี่
โรงเรียนกศน.ตำบลนาโสม
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำสุด
โรงเรียนกศน.ตำบลนิคมลำนารายณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลนิคมสร้างตนเอง
โรงเรียนกศน.ตำบลนิยมชัย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลบัวชุม
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกะพี้
โรงเรียนกศน.ตำบลบางขันหมาก
โรงเรียนกศน.ตำบลบางขาม
โรงเรียนกศน.ตำบลบางคู้
โรงเรียนกศน.ตำบลบางงา
โรงเรียนกศน.ตำบลบางพึ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางลี่
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกล้วย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านข่อย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านชี
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเบิก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าตาล
โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่ใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลพรหมมาสตร์
โรงเรียนกศน.ตำบลพัฒนานิคม
โรงเรียนกศน.ตำบลพุคา
โรงเรียนกศน.ตำบลเพนียด
โรงเรียนกศน.ตำบลโพตลาดแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์เก้าต้น
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ตรุ
โรงเรียนกศน.ตำบลโพนทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลม่วงค่อม
โรงเรียนกศน.ตำบลมหาโพธิ
โรงเรียนกศน.ตำบลมหาสอน
โรงเรียนกศน.ตำบลมะกอกหวาน
โรงเรียนกศน.ตำบลมะนาวหวาน
โรงเรียนกศน.ตำบลมุจลินท์
โรงเรียนกศน.ตำบลยางโทน
โรงเรียนกศน.ตำบลยางราก
โรงเรียนกศน.ตำบลลาดสาลี่
โรงเรียนกศน.ตำบลลำนารายณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลลำสนธิ
โรงเรียนกศน.ตำบลวังขอนขว้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังจั่น
โรงเรียนกศน.ตำบลวังทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังเพลิง
โรงเรียนกศน.ตำบลศิลาทิพย์