ชุมพร

โรงเรียนนาสักวิทยา
โรงเรียนนิรมลชุมพร
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง
โรงเรียนบ้านแก่งเพกา
โรงเรียนบ้านเขาค่าย
โรงเรียนบ้านเขาแงน
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
โรงเรียนบ้านเขาตากุน
โรงเรียนบ้านเขาทะลุ
โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
โรงเรียนบ้านเขาบ่อ
โรงเรียนบ้านเขาพาง
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านเขาล้าน
โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว
โรงเรียนบ้านเขาวงกรด
โรงเรียนบ้านเขาวง
โรงเรียนบ้านคลองกก
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
โรงเรียนบ้านคลองระ
โรงเรียนบ้านคลองสง
โรงเรียนบ้านคลองสูบ
โรงเรียนบ้านคลองเหนก
โรงเรียนบ้านควนจำปา
โรงเรียนบ้านควนตะวันออก
โรงเรียนบ้านควนสามัคคี
โรงเรียนบ้านคอกม้า
โรงเรียนบ้านคอเตี้ย
โรงเรียนบ้านคอสน
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
โรงเรียนบ้านคู
โรงเรียนบ้านงาช้าง
โรงเรียนบ้านจันทึง
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านชุมโค
โรงเรียนบ้านไชยราช
โรงเรียนบ้านดวด
โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม
โรงเรียนบ้านดอนแค
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน
โรงเรียนบ้านดอนทราย
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
โรงเรียนบ้านดอนนน
โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านต่อตั้ง
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
โรงเรียนบ้านตาหงษ์
โรงเรียนบ้านถ้ำธง
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนบ้านท้องครก
โรงเรียนบ้านทับช้าง
โรงเรียนบ้านทับใหม่
โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง
โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
โรงเรียนบ้านท่าลานทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม
โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย
โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น
โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
โรงเรียนบ้านไทรล่า
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ
โรงเรียนบ้านนาแซะ
โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
โรงเรียนบ้านน้ำตก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านน้ำลอด
โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย
โรงเรียนบ้านเนินทอง
โรงเรียนบ้านในกริม
โรงเรียนบ้านในหยาน
โรงเรียนบ้านในห้วย
โรงเรียนบ้านในหุบ
โรงเรียนบ้านในเหมือง
โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
โรงเรียนบ้านบางคอย
โรงเรียนบ้านบางจาก
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางหยี
โรงเรียนบ้านบางหลง
โรงเรียนบ้านบึงลัด
โรงเรียนบ้านปังหวาน
โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านปากทรง
โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน
โรงเรียนบ้านปากเลข
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง