ชุมพร

โรงเรียนกศน.ตำบลขันเงิน
โรงเรียนกศน.ตำบลขุนกระทิง
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาค่าย
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาไชยราช
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาทะลุ
โรงเรียนกศน.ตำบลครน
โรงเรียนกศน.ตำบลคุริง
โรงเรียนกศน.ตำบลช่องไม้แก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลชุมโค
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลด่านสวี
โรงเรียนกศน.ตำบลตะโก
โรงเรียนกศน.ตำบลตากแดด
โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำสิงห์
โรงเรียนกศน.ตำบลทรัพย์อนันต์
โรงเรียนกศน.ตำบลทะเลทรัพย์
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าข้าม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าแซะ
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าตะเภา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่ามะพลา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่ายาง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งคา
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งคาวัด
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งตะไคร
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งระยะ
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลนากระตาม
โรงเรียนกศน.ตำบลนาขา
โรงเรียนกศน.ตำบลนาชะอัง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาทุ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาพญา
โรงเรียนกศน.ตำบลนาโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลนาสัก
โรงเรียนกศน.ตำบลบางน้ำจืด
โรงเรียนกศน.ตำบลบางมะพร้าว
โรงเรียนกศน.ตำบลบางลึก
โรงเรียนกศน.ตำบลบางสน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางหมาก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านควน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านนา
โรงเรียนกศน.ตำบลปังหวาน
โรงเรียนกศน.ตำบลปากคลอง
โรงเรียนกศน.ตำบลปากตะโก
โรงเรียนกศน.ตำบลปากทรง
โรงเรียนกศน.ตำบลปากน้ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลปากน้ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลปากแพรก
โรงเรียนกศน.ตำบลพระรักษ์
โรงเรียนกศน.ตำบลพ้อแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลพะโต๊ะ
โรงเรียนกศน.ตำบลรับร่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลละแม
โรงเรียนกศน.ตำบลวังตะกอ
โรงเรียนกศน.ตำบลวังไผ่
โรงเรียนกศน.ตำบลวังใหม่
โรงเรียนกศน.ตำบลวิสัยใต้
โรงเรียนกศน.ตำบลวิสัยเหนือ
โรงเรียนกศน.ตำบลสลุย
โรงเรียนกศน.ตำบลสวนแตง
โรงเรียนกศน.ตำบลสวี
โรงเรียนกศน.ตำบลสองพี่น้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลสะพลี
โรงเรียนกศน.ตำบลหงษ์เจริญ
โรงเรียนกศน.ตำบลหลังสวน
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดทรายรี
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดพันไกร
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดยาย
โรงเรียนกศน.ตำบลหินแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลแหลมทราย
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
โรงเรียนครนพิทยาคม
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
โรงเรียนชลธารวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
โรงเรียนชุมชนประชานิคม
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร
โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ
โรงเรียนชุมชนสวี
โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
โรงเรียนชุมพรศึกษา
โรงเรียนด่านสวีวิทยา
โรงเรียนตาแจ้งวังตะกอ
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)