นครศรีธรรมราช

โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
โรงเรียนกศน.ตำบลกรุงชิง
โรงเรียนกศน.ตำบลกรุงหยัน
โรงเรียนกศน.ตำบลกลาย
โรงเรียนกศน.ตำบลกะทูน
โรงเรียนกศน.ตำบลกะปาง
โรงเรียนกศน.ตำบลกะเปียด
โรงเรียนกศน.ตำบลกะหรอ
โรงเรียนกศน.ตำบลการะเกด
โรงเรียนกศน.ตำบลกำแพงเซา
โรงเรียนกศน.ตำบลกำโลน
โรงเรียนกศน.ตำบลกุแหระ
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะขันธ์
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะทวด
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะเพชร
โรงเรียนกศน.ตำบลแก้วแสน
โรงเรียนกศน.ตำบลขนอม
โรงเรียนกศน.ตำบลขนาบนาก
โรงเรียนกศน.ตำบลขอนหาด
โรงเรียนกศน.ตำบลขุนทะเล
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพระ
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพระทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพระบาท
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพังไกร
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาโร
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองกระบือ
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองเส
โรงเรียนกศน.ตำบลคลัง
โรงเรียนกศน.ตำบลควนกรด
โรงเรียนกศน.ตำบลควนกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลควนเกย
โรงเรียนกศน.ตำบลควนชะลิก
โรงเรียนกศน.ตำบลควนชุม
โรงเรียนกศน.ตำบลควนทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลควนพัง
โรงเรียนกศน.ตำบลควนหนองคว้า
โรงเรียนกศน.ตำบลควนหนองหงษ์
โรงเรียนกศน.ตำบลเคร็ง
โรงเรียนกศน.ตำบลจันดี
โรงเรียนกศน.ตำบลฉลอง
โรงเรียนกศน.ตำบลฉวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลชะมาย
โรงเรียนกศน.ตำบลชะเมา
โรงเรียนกศน.ตำบลชะอวด
โรงเรียนกศน.ตำบลช้างกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลช้างซ้าย
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียรเขา
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียรใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลไชยมนตรี
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนตรอ
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนตะโก
โรงเรียนกศน.ตำบลดุสิต
โรงเรียนกศน.ตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำพรรณรา
โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลทรายขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลท้องเนียน
โรงเรียนกศน.ตำบลท้องลำเจียก
โรงเรียนกศน.ตำบลทอนหงส์
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าขนาน
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าขึ้น
โรงเรียนกศน.ตำบลทางพูน
โรงเรียนกศน.ตำบลท่างิ้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าซอม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าซัก
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าดี
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าประจะ
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าพยา
โรงเรียนกศน.ตำบลท้ายสำเภา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่ายาง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเรือ
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าไร่
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าวัง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าศาลา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเสม็ด
โรงเรียนกศน.ตำบลที่วัง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งปรัง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งสง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งสัง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งใส
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลเทพราช
โรงเรียนกศน.ตำบลไทยบุรี
โรงเรียนกศน.ตำบลนบพิตำ
โรงเรียนกศน.ตำบลนากะชะ
โรงเรียนกศน.ตำบลนาเขลียง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาเคียน
โรงเรียนกศน.ตำบลนางหลง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลนาบอน
โรงเรียนกศน.ตำบลนาพรุ
โรงเรียนกศน.ตำบลนาโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลนาไม้ไผ่
โรงเรียนกศน.ตำบลนาเรียง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาแว