ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
โรงเรียนกศน.ตำบลกำเนิดนพคุณ
โรงเรียนกศน.ตำบลกุยบุรี
โรงเรียนกศน.ตำบลกุยเหนือ
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะหลัก
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาจ้าว
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาล้าน
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองวาฬ
โรงเรียนกศน.ตำบลชัยเกษม
โรงเรียนกศน.ตำบลช้างแรก
โรงเรียนกศน.ตำบลไชยราช
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนยายหนู
โรงเรียนกศน.ตำบลทรายทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลทองมงคล
โรงเรียนกศน.ตำบลทับใต้
โรงเรียนกศน.ตำบลทับสะแก
โรงเรียนกศน.ตำบลธงชัย
โรงเรียนกศน.ตำบลนาหูกวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อนอก
โรงเรียนกศน.ตำบลบางสะพาน
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงนคร
โรงเรียนกศน.ตำบลปราณบุรี
โรงเรียนกศน.ตำบลปากน้ำปราณ
โรงเรียนกศน.ตำบลปากแพรก
โรงเรียนกศน.ตำบลพงศ์ประศาสน์
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่รำพึง
โรงเรียนกศน.ตำบลร่อนทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลไร่เก่า
โรงเรียนกศน.ตำบลไร่ใหม่
โรงเรียนกศน.ตำบลวังก์พง
โรงเรียนกศน.ตำบลศาลาลัย
โรงเรียนกศน.ตำบลศิลาลอย
โรงเรียนกศน.ตำบลสามกระทาย
โรงเรียนกศน.ตำบลสามร้อยยอด
โรงเรียนกศน.ตำบลแสงอรุณ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแก
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองตาแต้ม
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองพลับ
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดขาม
โรงเรียนกศน.ตำบลหินเหล็กไฟ
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่างทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่าวน้อย
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา
โรงเรียนกำเนิดวิทยา
โรงเรียนกิตติคุณ
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
โรงเรียนเกี้ยวกวง
โรงเรียนจันทรศึกษา
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี
โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา
โรงเรียนดรุณศึกษา
โรงเรียนด่านสิงขร
โรงเรียนดีมากาเร็ดฟุลเลอร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์
โรงเรียนทับสะแกวิทยา
โรงเรียนเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
โรงเรียนธงชัยวิทยา
โรงเรียนธนาคารออมสิน
โรงเรียนนเรศวรป่าละอู
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง
โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร
โรงเรียนบางสะพาน
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
โรงเรียนบ้านเกาะไผ่
โรงเรียนบ้านเขาจ้าว
โรงเรียนบ้านเขาแดง
โรงเรียนบ้านเขาโป่ง
โรงเรียนบ้านเขามัน
โรงเรียนบ้านคลองชายธง
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
โรงเรียนบ้านคลองลอย
โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา
โรงเรียนบ้านคั่นกระได
โรงเรียนบ้านคีรีล้อม
โรงเรียนบ้านชะม่วง
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
โรงเรียนบ้านไชยราช
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านดอนใจดี
โรงเรียนบ้านดอนทราย
โรงเรียนบ้านดอนทอง
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
โรงเรียนบ้านดอนสง่า