พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนกลางคลอง 27
โรงเรียนกศน.ตำบลกบเจา
โรงเรียนกศน.ตำบลกระจิว
โรงเรียนกศน.ตำบลกระแชง
โรงเรียนกศน.ตำบลกะทุ่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลกะมัง
โรงเรียนกศน.ตำบลกุฎี
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะเกิด
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะเรียน
โรงเรียนกศน.ตำบลแก้วฟ้า
โรงเรียนกศน.ตำบลขนอนหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลขยาย
โรงเรียนกศน.ตำบลขวัญเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลข้าวเม่า
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองจิก
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองตะเคียน
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองพระยาบันลือ
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองสระบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองสวนพลู
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองสะแก
โรงเรียนกศน.ตำบลคานหาม
โรงเรียนกศน.ตำบลคุ้งลาน
โรงเรียนกศน.ตำบลคู้สลอด
โรงเรียนกศน.ตำบลแคตก
โรงเรียนกศน.ตำบลแคออก
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลจักราช
โรงเรียนกศน.ตำบลเจ้าเจ็ด
โรงเรียนกศน.ตำบลเจ้าปลุก
โรงเรียนกศน.ตำบลเจ้าเสด็จ
โรงเรียนกศน.ตำบลช้างน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลช่างเหล็ก
โรงเรียนกศน.ตำบลชายนา
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงรากน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนลาน
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนหญ้านาง
โรงเรียนกศน.ตำบลตลาดเกรียบ
โรงเรียนกศน.ตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนกศน.ตำบลตานิม
โรงเรียนกศน.ตำบลตาลเอน
โรงเรียนกศน.ตำบลตาลาน
โรงเรียนกศน.ตำบลเต่าเล่า
โรงเรียนกศน.ตำบลทับน้ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลทางกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลทางช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าดินแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าตอ
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าวาสุกรี
โรงเรียนกศน.ตำบลเทพมงคล
โรงเรียนกศน.ตำบลไทรน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลธนู
โรงเรียนกศน.ตำบลนาคู
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำเต้า
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำเต้า
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อโพง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกระสั้น
โรงเรียนกศน.ตำบลบางชะนี
โรงเรียนกศน.ตำบลบางซ้าย
โรงเรียนกศน.ตำบลบางเดื่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางนมโค
โรงเรียนกศน.ตำบลบางนา
โรงเรียนกศน.ตำบลบางนางร้า
โรงเรียนกศน.ตำบลบางบาล
โรงเรียนกศน.ตำบลบางประแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางปะหัน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางพระครู
โรงเรียนกศน.ตำบลบางพลี
โรงเรียนกศน.ตำบลบางเพลิง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางยี่โท
โรงเรียนกศน.ตำบลบางระกำ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางหลวงโดด
โรงเรียนกศน.ตำบลบางหัก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกรด
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกระทุ่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกุ่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเกาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเกาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านขล้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านขวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านคลัง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแค
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านชุ้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแถว
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านนา
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านป้อม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแป้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านพลับ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแพน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแพรก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโพ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านม้า
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านม้า