พิษณุโลก

โรงเรียนกศน.ตำบลแก่งโสภา
โรงเรียนกศน.ตำบลคันโช้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลคุยม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสลุด
โรงเรียนกศน.ตำบลงิ้วงาม
โรงเรียนกศน.ตำบลจอมทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลชมพู
โรงเรียนกศน.ตำบลชัยนาม
โรงเรียนกศน.ตำบลชาติตระการ
โรงเรียนกศน.ตำบลชุมแสงสงคราม
โรงเรียนกศน.ตำบลดงประคำ
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลดินทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลตลุกเทียม
โรงเรียนกศน.ตำบลท้อแท้
โรงเรียนกศน.ตำบลทับยายเชียง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่างาม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าตาล
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่านางงาม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าสะแก
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าหมื่นราม
โรงเรียนกศน.ตำบลไทรย้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลนครชุม
โรงเรียนกศน.ตำบลนครไทย
โรงเรียนกศน.ตำบลนครป่าหมาก
โรงเรียนกศน.ตำบลนาบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำกุ่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลนิคมพัฒนา
โรงเรียนกศน.ตำบลเนินกุ่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลเนินเพิ่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลเนินมะปราง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อภาค
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกระทุ่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลบางระกำ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกร่าง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านคลอง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านดง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านป่า
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านพร้าว
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านมุง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแยง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านไร่
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงกอก
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงพระ
โรงเรียนกศน.ตำบลปลักแรด
โรงเรียนกศน.ตำบลปากโทก
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่ขอดอน
โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่ล้อม
โรงเรียนกศน.ตำบลพรหมพิราม
โรงเรียนกศน.ตำบลพลายชุมพล
โรงเรียนกศน.ตำบลพันชาลี
โรงเรียนกศน.ตำบลพันเสา
โรงเรียนกศน.ตำบลมะขามสูง
โรงเรียนกศน.ตำบลมะต้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลมะตูม
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ระกา
โรงเรียนกศน.ตำบลยางโกลน
โรงเรียนกศน.ตำบลวงฆ้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังนกแอ่น
โรงเรียนกศน.ตำบลวังน้ำคู้
โรงเรียนกศน.ตำบลวังพิกุล
โรงเรียนกศน.ตำบลวังโพรง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังวน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังอิทก
โรงเรียนกศน.ตำบลวัดจันทร์
โรงเรียนกศน.ตำบลวัดตายม
โรงเรียนกศน.ตำบลวัดโบสถ์
โรงเรียนกศน.ตำบลวัดพริก
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีภิรมย์
โรงเรียนกศน.ตำบลสนามคลี
โรงเรียนกศน.ตำบลสมอแข
โรงเรียนกศน.ตำบลสวนเมี่ยง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกะท้าว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกุลา
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแขม
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองพระ
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยเฮี้ย
โรงเรียนกศน.ตำบลหอกลอง
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวรอ
โรงเรียนกศน.ตำบลหินลาด
โรงเรียนกศน.ตำบลอรัญญิก
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายาย
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา
โรงเรียนคลองวัดไร่
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ