ตาก

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะตะเภา
โรงเรียนกศน.ตำบลขะเนจื้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลคีรีราษฎร์
โรงเรียนกศน.ตำบลช่องแคบ
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงเงิน
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลด่านแม่ละเมา
โรงเรียนกศน.ตำบลตลุกกลางทุ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลตากตก
โรงเรียนกศน.ตำบลตากออก
โรงเรียนกศน.ตำบลท้องฟ้า
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าสองยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าสายลวด
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งกระเชาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลนาโบสถ์
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำรึม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านนา
โรงเรียนกศน.ตำบลประดาง
โรงเรียนกศน.ตำบลป่ามะม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลโป่งแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลพบพระ
โรงเรียนกศน.ตำบลพระธาตุ
โรงเรียนกศน.ตำบลพระธาตุผาแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลพะวอ
โรงเรียนกศน.ตำบลมหาวัน
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่กลอง
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่กาษา
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่กุ
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่จะเรา
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่จัน
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ต้าน
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ตาว
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ตื่น
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ท้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ปะ
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ระมาด
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ละมุ้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่วะหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่สลิด
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่สอง
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่สอด
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่หละ
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่อุสุ
โรงเรียนกศน.ตำบลโมโกร
โรงเรียนกศน.ตำบลไม้งาม
โรงเรียนกศน.ตำบลยกกระบัตร
โรงเรียนกศน.ตำบลย่านรี
โรงเรียนกศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา
โรงเรียนกศน.ตำบลวังจันทร์
โรงเรียนกศน.ตำบลวังประจบ
โรงเรียนกศน.ตำบลวังหมัน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลวาเล่ย์
โรงเรียนกศน.ตำบลสมอโคน
โรงเรียนกศน.ตำบลสามเงา
โรงเรียนกศน.ตำบลสามหมื่น
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัวใต้
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัวเหนือ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวเดียด
โรงเรียนกศน.ตำบลอุ้มผาง
โรงเรียนกามาผาโด้
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร
โรงเรียนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนเด่นวิทยา
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
โรงเรียนตากกวง
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง
โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม