อุทัยธานี

โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะเทโพ
โรงเรียนกศน.ตำบลแก่นมะกรูด
โรงเรียนกศน.ตำบลเขากวางทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาขี้ฝอย
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาบางแกรก
โรงเรียนกศน.ตำบลคอกควาย
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกหม้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลเจ้าวัด
โรงเรียนกศน.ตำบลดงขวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนกลอย
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนขวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลตลุกดู่
โรงเรียนกศน.ตำบลทองหลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลทัพทัน
โรงเรียนกศน.ตำบลทัพหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าซุง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าโพ
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งนางาม
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งนาไทย
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งพง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งพึ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งโพ
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำซึม
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำรอบ
โรงเรียนกศน.ตำบลเนินแจง
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนเหล็ก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเก่า
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านบึง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านไร่
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
โรงเรียนกศน.ตำบลประดู่ยืน
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าอ้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่เขียว
โรงเรียนกศน.ตำบลพลวงสองนาง
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองการุ้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลระบำ
โรงเรียนกศน.ตำบลลานสัก
โรงเรียนกศน.ตำบลวังหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลสว่างอารมณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลสะแกกรัง
โรงเรียนกศน.ตำบลสุขฤทัย
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกระทุ่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกลางดง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแก
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองขาหย่าง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองจอก
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองฉาง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองเต่า
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองนางนวล
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบ่มกล้วย
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองไผ่
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองไผ่แบน
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองพังค่า
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองยายดา
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองสรวง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองสระ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลหมกแถว
โรงเรียนกศน.ตำบลหลุมเข้า
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยคต
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยรอบ
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยแห้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดทนง
โรงเรียนกศน.ตำบลหูช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลอุทัยเก่า
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
โรงเรียนจตุพร
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง
โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง
โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
โรงเรียนเชษฐศิลป์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
โรงเรียนบ้านโกรกลึก
โรงเรียนบ้านเขากวางทอง
โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน
โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่