ปทุมธานี

โรงเรียนกลางคลองสิบ
โรงเรียนกศน.ตำบลกระแชง
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองควาย
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองพระอุดม
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองหนึ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลคูขวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลคูบางหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงรากน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงรากใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลท้ายเกาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลนพรัตน์
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อเงิน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกระบือ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกะดี
โรงเรียนกศน.ตำบลบางขะแยง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางคูวัด
โรงเรียนกศน.ตำบลบางเดื่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางเตย
โรงเรียนกศน.ตำบลบางปรอก
โรงเรียนกศน.ตำบลบางพูด
โรงเรียนกศน.ตำบลบางพูน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกระแชง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านงิ้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านฉาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านปทุม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านใหม่
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงกาสาม
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงชำอ้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงน้ำรักษ์
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงบอน
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงบา
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงยี่โถ
โรงเรียนกศน.ตำบลประชาธิปัตย์
โรงเรียนกศน.ตำบลระแหง
โรงเรียนกศน.ตำบลรังสิต
โรงเรียนกศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลลำผักกูด
โรงเรียนกศน.ตำบลศาลาครุ
โรงเรียนกศน.ตำบลสวนพริกไทย
โรงเรียนกศน.ตำบลสามโคก
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองสามวัง
โรงเรียนกศน.ตำบลหลักหก
โรงเรียนกันตวรรณ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนกานต์บดี
โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา
โรงเรียนโกลบอลอินเดียน นานาชาติ
โรงเรียนไกรลาศศึกษา
โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
โรงเรียนคลองบางโพธิ์
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
โรงเรียนคลองพระอุดม
โรงเรียนคลองลากค้อน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
โรงเรียนคลองสอง
โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)
โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร
โรงเรียนจารุศรบํารุง
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนเจริญดีวิทยา
โรงเรียนเจริญวิทยา
โรงเรียนชัยสิทธาวาส
โรงเรียนชุมชนบึงบา
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย
โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร
โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
โรงเรียนดวงพร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ( บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา )
โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
โรงเรียนทวิวิชช์
โรงเรียนทองพูลอุทิศ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)