ลำพูน

โรงเรียนกศน.ตำบลก้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลดงดำ
โรงเรียนกศน.ตำบลต้นธง
โรงเรียนกศน.ตำบลตะเคียนปม
โรงเรียนกศน.ตำบลทากาศ
โรงเรียนกศน.ตำบลทาขุมเงิน
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าตุ้ม
โรงเรียนกศน.ตำบลทาทุ่งหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลทาปลาดุก
โรงเรียนกศน.ตำบลทาแม่ลอบ
โรงเรียนกศน.ตำบลทาสบเส้า
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลนครเจดีย์
โรงเรียนกศน.ตำบลนาทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำดิบ
โรงเรียนกศน.ตำบลในเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านธิ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านปวง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแป้น
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเรือน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโฮ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลประตูป่า
โรงเรียนกศน.ตำบลปากบ่อง
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าซาง
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าไผ่
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าพลู
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าสัก
โรงเรียนกศน.ตำบลม่วงน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลมะกอก
โรงเรียนกศน.ตำบลมะเขือแจ้
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ตืน
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่แรง
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ลาน
โรงเรียนกศน.ตำบลริมปิง
โรงเรียนกศน.ตำบลลี้
โรงเรียนกศน.ตำบลวังผาง
โรงเรียนกศน.ตำบลเวียงยอง
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีเตี้ย
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีบัวบาน
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีวิชัย
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองช้างคืน
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองปลาสะวาย
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองยวง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองล่อง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหนาม
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยยาบ
โรงเรียนกศน.ตำบลเหมืองง่า
โรงเรียนกศน.ตำบลเหมืองจี้
โรงเรียนกศน.ตำบลเหล่ายาว
โรงเรียนกศน.ตำบลอุโมงค์
โรงเรียนจักรคำคณาทร
โรงเรียนจิรพิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้
โรงเรียนเชตวันหนองหมู
โรงเรียนดรุณพัฒนา
โรงเรียนตำบลบ้านแป้น
โรงเรียนตำบลริมปิง
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
โรงเรียนบ้านกองงาม
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น
โรงเรียนบ้านขัวแคร่
โรงเรียนบ้านจำตาเหิน
โรงเรียนบ้านจำบอน
โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย
โรงเรียนบ้านดงสักงาม
โรงเรียนบ้านดงสารภี
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดอนตอง
โรงเรียนบ้านดอนมูล
โรงเรียนบ้านดอยแก้ว
โรงเรียนบ้านดอยคำ
โรงเรียนบ้านดอยแดน
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านท่ากอม่วง
โรงเรียนบ้านทากู่
โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน
โรงเรียนบ้านทาชมภู
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่
โรงเรียนบ้านทาปลาดุก
โรงเรียนบ้านทาป่าเปา
โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
โรงเรียนบ้านทาสองท่า
โรงเรียนบ้านท่าหลุก
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง