อุดรธานี

โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม
โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
โรงเรียนชุมพลนาคลัง
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
โรงเรียนไชยวานวิทยา
โรงเรียนเซนต์เมรี
โรงเรียนดงง่ามนางาม
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร
โรงเรียนตาดทองพิทยาคม
โรงเรียนตำบลบ้านผือ
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2)
โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยบ้านจั่น
โรงเรียนเทคนิคพิชญบัณฑิต
โรงเรียนเทคโนโยลีรังสิโยภาส
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการหนองหาน
โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิพิชญ
โรงเรียนเทคโนโลยีราชธานี
โรงเรียนเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
โรงเรียนเทคโนโลยีวังสามหมอ
โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ
โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี
โรงเรียนเทพนุสรณ์
โรงเรียนเทพปัญญา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187
โรงเรียนธาตุดอนตูม
โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โรงเรียนโนนทองโนนหวาย
โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
โรงเรียนโนนสูงวิทยา
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
โรงเรียนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีอุดรธานี
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์
โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา
โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
โรงเรียนบ้านกงพาน
โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกะพี้
โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี
โรงเรียนบ้านกาลึม
โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ
โรงเรียนบ้านกุดขนวน
โรงเรียนบ้านกุดจับ
โรงเรียนบ้านกุดจิก
โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์
โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
โรงเรียนบ้านกุดยาง
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย
โรงเรียนบ้านโก่ย
โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน
โรงเรียนบ้านขอนยูง
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านข้าวสาร
โรงเรียนบ้านข้าวสาร
โรงเรียนบ้านขาวัว
โรงเรียนบ้านขาว
โรงเรียนบ้านข่า
โรงเรียนบ้านเขือน้ำ
โรงเรียนบ้านค้อ (เขือน้ำ)
โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน
โรงเรียนบ้านคอนเลียบ
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ