ปราจีนบุรี

โรงเรียนกชนันท์อนุบาล
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม
โรงเรียนกบินทร์บุรี
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
โรงเรียนกศน.ตำบลกบินทร์
โรงเรียนกศน.ตำบลกรอกสมบูรณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลกระทุ่มแพ้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะลอย
โรงเรียนกศน.ตำบลแก่งดินสอ
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลคำโตนด
โรงเรียนกศน.ตำบลคู้ลำพัน
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกไทย
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกปีบ
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกไม้ลาย
โรงเรียนกศน.ตำบลดงกระทงยาม
โรงเรียนกศน.ตำบลดงขี้เหล็ก
โรงเรียนกศน.ตำบลดงบัง
โรงเรียนกศน.ตำบลดงพระราม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่างาม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าตูม
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลนนทรี
โรงเรียนกศน.ตำบลนาแขม
โรงเรียนกศน.ตำบลนาดี
โรงเรียนกศน.ตำบลเนินหอม
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนห้อม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกระเบา
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกุ้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางขาม
โรงเรียนกศน.ตำบลบางเดชะ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางเตย
โรงเรียนกศน.ตำบลบางแตน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางบริบูรณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลบางปลาร้า
โรงเรียนกศน.ตำบลบางพลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านทาม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านนา
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านพระ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านสร้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหอย
โรงเรียนกศน.ตำบลบุฝ้าย
โรงเรียนกศน.ตำบลบุพราหมณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลประจันตคาม
โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่ชะเลือด
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์งาม
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองเก่า
โรงเรียนกศน.ตำบลไม้เค็ด
โรงเรียนกศน.ตำบลย่านรี
โรงเรียนกศน.ตำบลรอบเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลลาดตะเคียน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังดาล
โรงเรียนกศน.ตำบลวังตะเคียน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังท่าช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลวัดโบสถ์
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีมหาโพธิ
โรงเรียนกศน.ตำบลสะพานหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลสัมพันธ์
โรงเรียนกศน.ตำบลสำพันตา
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกี่
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองโพรง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแสง
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวหว้า
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดนางแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดยาง
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
โรงเรียนจงหมิน
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา
โรงเรียนเจียหมิน
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
โรงเรียนชิตใจชื่น
โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา
โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
โรงเรียนโชติพิทยากร
โรงเรียนดาราวัฒนาอินเตอร์
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี
โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์
โรงเรียนเทวรักษ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
โรงเรียนนิคมพัฒนา
โรงเรียนบรรหารวิทยา
โรงเรียนบ่อทองวิทยา
โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา
โรงเรียนบ้าน ก.ม.80
โรงเรียนบ้านกระเดียง
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์