ชัยนาท

โรงเรียนกศน.ตำบลกะบกเตี้ย
โรงเรียนกศน.ตำบลกุดจอก
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาท่าพระ
โรงเรียนกศน.ตำบลคุ้งสำเภา
โรงเรียนกศน.ตำบลชัยนาท
โรงเรียนกศน.ตำบลดงคอน
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนกำ
โรงเรียนกศน.ตำบลเด่นใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลตลุก
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าฉนวน
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าชัย
โรงเรียนกศน.ตำบลเที่ยงแท้
โรงเรียนกศน.ตำบลธรรมามูล
โรงเรียนกศน.ตำบลนางลือ
โรงเรียนกศน.ตำบลเนินขาม
โรงเรียนกศน.ตำบลในเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อแร่
โรงเรียนกศน.ตำบลบางขุด
โรงเรียนกศน.ตำบลบางหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกล้วย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเชี่ยน
โรงเรียนกศน.ตำบลแพรกศรีราชา
โรงเรียนกศน.ตำบลโพงาม
โรงเรียนกศน.ตำบลโพนางดำตก
โรงเรียนกศน.ตำบลโพนางดำออก
โรงเรียนกศน.ตำบลไพรนกยูง
โรงเรียนกศน.ตำบลมะขามเฒ่า
โรงเรียนกศน.ตำบลไร่พัฒนา
โรงเรียนกศน.ตำบลวังไก่เถื่อน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังตะเคียน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังหมัน
โรงเรียนกศน.ตำบลวัดโคก
โรงเรียนกศน.ตำบลวัดสิงห์
โรงเรียนกศน.ตำบลศิลาดาน
โรงเรียนกศน.ตำบลสรรพยา
โรงเรียนกศน.ตำบลสะพานหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
โรงเรียนกศน.ตำบลสุขเดือนห้า
โรงเรียนกศน.ตำบลเสือโฮก
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองขุ่น
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแซง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองมะโมง
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยกรด
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยกรดพัฒนา
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยงู
โรงเรียนกศน.ตำบลหันคา
โรงเรียนกศน.ตำบลหางน้ำสาคร
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดท่าเสา
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดอาษา
โรงเรียนกศน.ตำบลอู่ตะเภา
โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน
โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2)
โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
โรงเรียนเทพรัตน์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด
โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเขาแหลม
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง
โรงเรียนบ้านดอนกะโดน
โรงเรียนบ้านดอนแตง
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ
โรงเรียนบ้านท่าไม้
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโป่งแค
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์)
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านรางจิก
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)