โรงเรียนทองเอนวิทยา

ชื่อโรงเรียน ทองเอนวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทองเอน
เขต/อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ thongen8@gmail.com
เว็บไซต์ -