โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน ท่าช้างวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ถอนสมอ
เขต/อำเภอ ท่าช้าง
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -