โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านแป้งวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแป้ง
เขต/อำเภอ พรหมบุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ bpwit@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.banpaengwittaya.ac.th