โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ค่ายบางระจันวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางระจัน
เขต/อำเภอ ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ kbws35@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.kbws.ac.th