โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดดงยาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทองเอน
เขต/อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ dongyang199@gmail.com
เว็บไซต์ -