โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี

ชื่อโรงเรียน วัดคลองโพธิ์ศรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทองเอน
เขต/อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ ku_tuk@hotmail.com
เว็บไซต์ -