โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่

ชื่อโรงเรียน วัดกระทุ่มปี่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ชัย
เขต/อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ krathumpis@gmail.com
เว็บไซต์ -