โรงเรียนวัดกระโจม

ชื่อโรงเรียน วัดกระโจม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล งิ้วราย
เขต/อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ pahomb@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.singarea.org/~watkrajom/