โรงเรียนบ้านเก่า

ชื่อโรงเรียน บ้านเก่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านหม้อ
เขต/อำเภอ พรหมบุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ ban.kaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -