โรงเรียนบ้านทุ่งว้า

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งว้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระแจง
เขต/อำเภอ บางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -