โรงเรียนวัดคีม

ชื่อโรงเรียน วัดคีม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระแจง
เขต/อำเภอ บางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ keem_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -