โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งกลับ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พักทัน
เขต/อำเภอ บางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ daeng.123.123@hotmail.com
เว็บไซต์ -