โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์

ชื่อโรงเรียน เรืองเดชประชานุเคราะห์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไม้ดัด
เขต/อำเภอ บางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ raungdach2312@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.singarea.org/~raungdach/