โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านไม้ดัด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สิงห์
เขต/อำเภอ บางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ maidad16130@hotmail.com
เว็บไซต์ -