โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชิงกลัด
เขต/อำเภอ บางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ vatpraprang@hotmail.com
เว็บไซต์ www.singrea.org/watpraprang