โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดเสาธงหิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพประจักษ์
เขต/อำเภอ ท่าช้าง
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -