โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองกระทุ่ม
เขต/อำเภอ ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -