โรงเรียนค่ายบางระจัน

ชื่อโรงเรียน ค่ายบางระจัน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางระจัน
เขต/อำเภอ ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -