โรงเรียนวัดข่อย

ชื่อโรงเรียน วัดข่อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หัวไผ่
เขต/อำเภอ เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ watkhoisc@yahoo.co.th
เว็บไซต์ -