โรงเรียนไผ่วงวิทยา

ชื่อโรงเรียน ไผ่วงวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไผ่วง
เขต/อำเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ itphaiwong@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.phaiwongwittaya.ac.th