โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน โพธิ์ทองพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกพุทรา
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ phothongphit@gmail.com
เว็บไซต์ -