โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน บางเสด็จวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางเสด็จ
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -