โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

ชื่อโรงเรียน ปาโมกข์วิทยาภูมิ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ป่าโมก
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -