โรงเรียนจำปาหล่อพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน จำปาหล่อพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จำปาหล่อ
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ yothinangthong@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.yothinangthong ac.th