โรงเรียนบ้านหนองเสือ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองเสือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สีบัวทอง
เขต/อำเภอ แสวงหา
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ 2500marnit@gmail.com
เว็บไซต์ school.obec.go.th/nongsua/