โรงเรียนประสิทธิวิทยา

ชื่อโรงเรียน ประสิทธิวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยไผ่
เขต/อำเภอ แสวงหา
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ prasitti@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/prasit/