โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์

ชื่อโรงเรียน พวงทองอุปถัมภ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แสวงหา
เขต/อำเภอ แสวงหา
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -