โรงเรียนบ้านดอนกร่าง

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนกร่าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านพราน
เขต/อำเภอ แสวงหา
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -