โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองถ้ำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล มงคลธรรมนิมิต
เขต/อำเภอ สามโก้
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ nongthum4@chiyo.comh
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/nongthum