โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยคล้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สาวร้องไห้
เขต/อำเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ somchai.por@gmail.com
เว็บไซต์ -