โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไผ่จำศิล
เขต/อำเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -