โรงเรียนบ้านชะไว

ชื่อโรงเรียน บ้านชะไว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ชะไว
เขต/อำเภอ ไชโย
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ banchawai01@gmail.com
เว็บไซต์ -