โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำผึ้ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านอิฐ
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ jinda_rc@hotmail.com
เว็บไซต์ -